Yayınlanan: New Age

Boğaz çakrası

Boğaz çakrası sanskritçe; Vishouddha Çakra (vi: ötede; shouddha: arındırılmış). Beşinci çakra diplomatik ilişkilerin, iletişimin ve özgürlüğün çakrasıdır. Boğaz çakrası öncelikle iç sesimizin bize ulaşmasını sağlar. Kendimizle olan konuşmamız bu çakranın dengesi ile çok ilgidir. Dengesi bozuldukça iç sessimizde bozulur. Kendimizi suçlama, eleştirme ve iç sesimizi yanlış anlama gibi sorunlara yol açar. İkinci olarak diğer her şey ve herkesle olan ilişkilerimizin de anahtarı olarak işlev görür. Eğer iletişim çakramız bozulursa kendimiz dışında geri kalan her şeyle olan iletişim düzeyimizde bozulur.

Dengesizleştiği zaman oluşan duygular: öfke, huzursuzluk, acelecilik, dengesizlik, eleştirme ihtiyacı, memnuniyetsizlik.

Dengesizleştiği zaman yol açtığı psikolojik sorunlar: şiddete eğilimli olma, yeme bozuklukları, öfke patlamaları, tepkisizlik, argolu konuşma.

Dengesizleştiği zaman yol açtığı fiziksel sorunlar: şiddetli öksürük, boyun ağrıları, ses kaybı, soğuk algınlığı, astım, görme bozuklukları, cilt renginde değişim, işitme sorunları.

Çakralar; bedenimizde bulunan, Yaşam Enerjisini (Prana) tüm vücuda dağıtan enerji merkezleridir. Ateş çarkı da denir. Çakralar sürekli devir halindedirler.  Devir yönüne bağlı olarak enerjiyi çeken veya iten bir şekilde dönüş halindedirler. Bunun dışında Çakra, iç yaşam enerjisinin dağıtım merkezi, iç enerji kanallarının buluştuğu, enerjinin bedene girip çıktığı ve farklı enerji düzeylerine dönüştürüldüğü bir kesişme noktasıdır. İnsan bedeninin hemen hemen her bölgesinde enerji alışını, dönüştürülmesini ve üretimini gerçekleştiren enerji merkezleridir.