Yayınlanan: New Age

Güneş Sinir Ağı Çakrası

Güneş Sinir Ağı Çakrası diğer çakralardan farklı olarak, fiziki âlem ile maddi âlemi birbirine bağlar. Hem fizik bedenimizle hem enerji bedenimizle ilgilidir. Düşüncelerimizi, duygularımızı ve bedenimizi direk olarak etkiler. İlk madde olan osi, yaratıcı yaşam enerjisini besler. Kendine ve başkalarına olan şifayı sağlayan kalp çakradır, bu şifaya giden yol ise solar pleksus çakrasından geçer. Bu nedenle bu çakra büyük bir önem arz eder.

Dengesizleştiği zaman oluşan duygular: Öfke, açgözlülük, hırs, fanatiklik, hırs, maddeye karşı bağımlı olmak, kazanmak ve kaybet ile ilgili oyun veya idealara fazla düşkün olmak, alkol bağımlılığı.

Dengesizleştiği zaman yol açtığı psikolojik sorunlar: Tatminsizlik, maddiyata bağlanma, aşırı sinirlilik eleştiriye aşırı tepki verme, kontrol etme ihtiyacı, düşük benlik değeri, özgüven eksikliği. Reddedilme korkusu, aşırı eleştirel tutum, kalabalıklar içinde bile yalnız hissetme

Dengesizleştiği zaman yol açtığı fiziksel sorunlar: Mide ülserleri, karaciğer hastalıkları, sindirim bozuklukları, İshal, pankreas iltihapları, böbrek enfeksiyonları Sindirim problemleri, diyabet, sinir yorgunluğu, mide ülserleri, sindirim sorunları, alerjiler, şeker hastalığı, karaciğer, pankreas, ince bağırsak sorunları.

Çakralar; bedenimizde bulunan, Yaşam Enerjisini (Prana) tüm vücuda dağıtan enerji merkezleridir. Ateş çarkı da denir. Çakralar sürekli devir halindedirler.  Devir yönüne bağlı olarak enerjiyi çeken veya iten bir şekilde dönüş halindedirler. Bunun dışında Çakra, iç yaşam enerjisinin dağıtım merkezi, iç enerji kanallarının buluştuğu, enerjinin bedene girip çıktığı ve farklı enerji düzeylerine dönüştürüldüğü bir kesişme noktasıdır. İnsan bedeninin hemen hemen her bölgesinde enerji alışını, dönüştürülmesini ve üretimini gerçekleştiren enerji merkezleridir.